All posts filed under: Cultuur & Retail

Cultuur + Commercie | Retail | Merchandise |

Trends in cultuur en retail 2016

Welke trends in cultuur en retail zien we in 2016? We beginnen de vooruitblik met een terugblik. Er is altijd een basis waaruit nieuwe trends ontstaan. Wat vonden we belangrijke ontwikkelingen in 2015? We noemen er drie. Museale opstellingen, echte verhalen en curatie in retail Cultuur en commercie vloeien steeds meer samen. Retailers gebruiken vaker …