Winkelmanagement

Goed winkelmanagement draait om balans

Een succesvolle museumwinkel start met een duidelijke strategie: de missie en visie van het museum of instituut vertaald naar de winkel. Te vaak is de winkel slechts een appendix, terwijl die juist een integraal onderdeel van de customer journey moet zijn, onderdeel van het grotere geheel. De museumwinkel is de (laatste) commerciële zone vóór het verlaten van het museum, het laatste contactmoment van de bezoeker met het museum. Hier krijgt die de laatste indrukken mee, de afronding van een waardevolle ervaring. Dat moet een bevestiging opleveren, geen teleurstelling of nachtkaars.

Goed winkelmanagement is een optelsom van winkelbeheer, publiek coördinatie en marketing. In winkelmanagement komt alles samen: je strategie, het productassortiment, de flow van bezoekers, de winkelinrichting, de visual merchandising en hospitality. De doorvertaling van de bezoekerservaring naar de winkel. Winkelmanagement is in onze ogen gericht op constante optimalisatie van alle commerciële en culturele waardes van het museum.

Sturen op cijfers

Continu proces

Abonnementen

Sturen op cijfers

Heel belangrijk vinden we de cijfers. Meten is weten. En als je goed meet, maak je betere keuzes. Sturen we bijvoorbeeld op conversie, marge of bonbedrag? Die keuze kun je alleen maken als je onderbouwende cijfers hebt. Dat is de basis van ons handelen.

Wat zijn belangrijke KPI’s?

 • Conversie. Hoeveel museumbezoekers kopen in de winkel? En vooral, wie kopen er niet en waarom niet?
 • Bonbedrag. Hoeveel besteedt iemand (gemiddeld) in de winkel? Dit geeft een directe indicatie van het succes van het productassortiment
 • Omloopsnelheid assortiment. Wat zijn de hardlopers en de doodlopers? Hoe goed doet het kernassortiment het? Profiteren we van de lopende tentoonstelling? Waar zitten de quick wins?
 • Marge. Verdienen we genoeg op de verkoop? Zijn de verkoopprijzen te laag? Is de inkoop misschien te duur? Is consignatie werkelijk wel zo gunstig?
 • Leveranciers. Hoe zijn de prijzen en de inkoopvoorwaarden? Hoe is de samenwerking (meedenken met assortiment)?
 • Sourcing. Hoe doen de eigen producten het? Levert productontwikkeling in eigen beheer meer marge op?

Per museumwinkel bepalen we de relevante KPI’s en bepalen we samen waarop we gaan sturen.

Zijn de cijfers bij aanvang niet actueel of compleet? Dan adviseren we eerst een retail quickscan te doen.

Winkelmanagement is een continu proces

Je strategie stel je jaarlijks vast, je productassortiment bekijk je elk half jaar of kwartaal en je winkelinrichting is weer (zeer) lange termijn. Maar winkelmanagement is al snel wekelijkse of zelfs dagelijkse business, want voor je het weet ontstaat er wildgroei aan spulletjes en andere initiatieven. Een goede winkel is een georganiseerde winkel. Dat geldt dus ook voor een museumwinkel. Serious business.

Hoe gaan we te werk bij professioneel winkelmanagement?

 1. We beginnen altijd met de samenstelling van heldere rapportages, zodat we op KPI’s (zie hierboven) kunnen sturen
 2. We maken periodiek (bij voorkeur maandelijks) een analyse van de cijfers over voorgaande periodes
 3. We beoordelen de strategie. Zitten we nog op de kernwaarden, vertellen we het museumverhaal, kloppen de doelgroepen, sluiten we aan op consumententrends?
 4. We beoordelen het (kern)assortiment. Welke producten vragen meer aandacht (tentoonstelling), welke laten we uitlopen? Is er voldoende prijsvariatie?
 5. We beoordelen de winkelinrichting en productpresentatie. Zijn de highlights goed uitgelicht? Zijn de prijzen duidelijk? Sluiten we aan op de tentoonstelling?
 6. We beoordelen de winkeldynamiek tussen klanten en personeel. Is er behoefte aan meer productinfo, snellere afhandeling? Hiervoor observeren we in de winkel zelf en overleggen we met het personeel.

Zoals we al zeiden, komt in winkelmanagement alles samen. Een goed assortiment verkoopt niet bij een slechte productpresentatie. Aanbiedingen passen niet bij een ‘luxury’ tentoonstelling. Pratende baliemedewerkers kunnen geen bezoekers helpen.

Onze visie is even simpel als praktisch:

 1. Start met een retailstrategie
 2. Ontwikkel (stapsgewijs) het productassortiment
 3. Stem de winkelinrichting en de productpresentatie af op de strategie en het assortiment
 4. Monitor, analyseer, beheer en stuur bij op dag/week/maand-basis

Stap 1, 2 en 3 zijn (bij de start) eenmalige activiteiten die je periodiek herhaalt. Maar stap 4 is een continu proces. Als je dit niet vanaf het begin goed bijhoudt, is de kans groot dat je investeringen in strategie, assortiment en winkelinrichting snel hun waarde verliezen. Met onze aanpak begin je goed en bouw je gecontroleerd uit.

 

Kies je abonnement op winkelmanagement

We bieden drie abonnementsvormen aan:

 1. Wekelijkse management. We zitten bovenop alle activiteiten en begeleiden het personeel naar volwaardig winkelpersoneel
 2. Maandelijkse management. We sturen wat meer op grote lijnen, maar kijken nog steeds mee in de winkel en met het winkelpersoneel
 3. Volledig beheer. We krijgen regelmatig de vraag of wij een museumwinkel willen overnemen. Dat is een stap die je niet zomaar zet, die je heel goed moet overwegen, maar we staan er voor open

‘Wat kost dat?’ Dat is echt volledig afhankelijk van de grootte van de winkel, de huidige status, het assortiment, van alle factoren die van je museumwinkel een succes maken. We zullen daarvoor eerst met elkaar aan tafel moeten zitten. Stap 1 is snel gezet. Maak een afspraak.

'Ik wil mijn winkelmanagement verbeteren'

Je hebt het gevoel dat het anders, beter kan met je winkelmanagement. Dan maken we graag een afspraak om samen naar de huidige situatie en de mogelijkheden te kijken.

 

Referenties

Wij ondersteunen museums bij het professionaliseren van hun winkelmanagement. Met de organisatie en teamontwikkeling. Denk dus ook aan coaching en training van betaalde krachten en hospitality trainingen voor vrijwilligers.

Klanten voor wie wij de winkelinrichting of het winkelmanagement hebben verzorgd, zijn o.a. Kasteel De Haar, Frans Hals Museum, Zuiderzeemuseum, Museum Schokland, Rijksmuseum Boerhave, Kunst Centrum Haarlem en Universiteitsmuseum Utrecht. Lees en leer van onze klanten >
 

Uw museumwinkel naar een hoger niveau tillen

Training winkelpersoneel

Goed winkelpersoneel helpt bezoekers hun keuze te maken. Hoe vaak zie je niet iemand in diverse boeken bladeren en met niets de winkel verlaten? Een cultuurgetint product kiezen is niet altijd makkelijk, een beetje hulp is dan welkom.

Train het personeel dit te zien (blijf alert, loop rond) en een adviesgesprek te voeren. Zorg ook dat ze het assortiment leren kennen! Dit laatste is essentieel. Een goede ober kent zijn eigen menu.

Support winkelbeheer

Wanneer u zelf uw winkel managet, kunnen wij u ondersteunen met extra diensten, zoals training van personeel of visual merchandising. Waar het om gaat is dat u een goed beeld heeft van wat zich allemaal afspeelt en wat er nodig is. Als hiervoor bij u de feitelijke kennis (tijdelijk) ontbreekt of u wilt advies of periodieke feedback, dan is support voor winkelbeheer een handige optie.

Webshop

Webshops zijn het online verlengstuk van uw fysieke winkel. We zien het als een volwaardig servicekanaal voor al uw relaties. De twee belangrijkste doelgroepen zijn de bezoekers van uw winkel en de mensen die graag hadden willen komen, maar niet konden. Want ook zij hebben interesse in die tentoonstellingscatalogus of dat originele cadeau.

Wij kunnen webshops voor u bouwen en voor u managen.