Author: andre

START POP-UP NOW 2015

Hoe het fenomeen pop-up retail van speeltje en pleister op leegstandslocaties uitgroeit tot een serieuze business. Smaak- en spraakmakende ondernemers blazen winkelgebieden en winkelcentra nieuw leven in. Verslag van een inspirerende dag. Pop-Up is serieuze business.  Een flexibele markt vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en andere vormen van ondernemerschap. Iedereen definieert …